O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

Formularios

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 19-26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 05-06/10/2023
Xuño 28/05/2024-04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 13-14/06/2024
Xullo 01-08/07/2024 09/07/2024 10/07/2024 17-19/07/2024

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es