O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Formularios

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 28/09/2020 29/09/2020 06-07/10/2020
Xuño Do 10/05/2021 ao 10/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 17-18/06/2021
Xullo Do 01/07/2021 ao 14/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 21-22-23/07/2021

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es