Liñas de investigación desenvoltas na Escola de Enxeñaría Forestal:

 1. Expresión Gráfica e cartografía.
 2. Tecnoloxía e Industria da Madeira.
 3. Biodiversidade.
 4. Matemática.
 5. Maquinaria forestal.
 6. Química.
 7. Ecoloxía.
 8. Tecnoloxías do Medio Ambiente.
 9. Física Aplicada.
 10. Economía da empresa.
 11. Estatística.
 12. Bioloxía.
 13. Xeofísica.
 14. Edafoloxía.
 15. Hidroloxía.
 16. Electrotecnia.
 17. Xiloenerxética e xestión ambiental.
 18. Botánica.
 19. Explotacións forestais.
 20. Construcións forestais.
 21. Pasta de Celulosa e Papel.
 22. Proxectos Xestión de Caza e Pesca.