Composición

Decano

 • Juan Picos Martín

Coordinador de Calidade

 • Ángeles Cancela Carral

Coordinadores de Titulación

 • Jose Manuel Casas (Grao en Enxeñaría Forestal)

Xefa de administración do centro

 • Mª Purificación Sánchez Aias

Responsable de asuntos económicos

 • Chon García Carro

Enlace de Igualdade

 • Ángeles Cancela Carral

Representantes do profesorado

 • Óscar González Prieto
 • Henrique Lorenzo Cimadevila

Representante do alumnado

 • Carmen Becerra Pereiro

Representante do PAS

 • Luís Torres Vázquez

Representante das persoas tituladas

 • Carlos Otero

Representante da sociedade

 • Roberto Cabeceira

Área de docencia e calidade

 • Raquel Gandón Chapela

 

Actas

Resumen das Actas