Composición

Persoal Docente e Investigador

 • Álvarez Bermúdez, Xana
 • Armesto González, Julia
 • Botana Ferreiro, Francisco
 • Cancela Carral, María Ángeles
 • Casas Mirás, José Manuel
 • Cordero Rivera, Adolfo
 • de María Angulo, Antonio
 • González Fernández, Pío Manuel
 • Iglesias Pérez, Mª del Carmen
 • López de Silanes, Eugenia
 • Lorenzo Cimadevila, Henrique
 • Marcet Miramontes, Purificación
 • Ortiz Torres, Luís
 • Paz Bermudez, Graciela
 • Picos Martín, Juan
 • Souto Otero, José Carlos
 • Valero Gutiérrez, Enrique

Estudantado

 • Abal Domínguez, Luís Miguel
 • Abilleira González, Francisco
 • Barreiro Lages, Juan
 • Cordido Rey, Vicente
 • Fernández Álvarez, Marta
 • Fernández Rodríguez, Luís Borja
 • Mallo Nevado, Nerea
 • Saborido Soñora, Lucía
 • Vázquez López, Brais

Persoal de Administración e Servizos

 • Castro Vaamonde, Ana María
 • González Piñeiro, José Manuel
 • Vázquez Torres, Antonio

Eleccións de representantes na Xunta de Escola

Sectores: Persoal Docente e Investigador con vinculación permanente, Persoal Docente e Investigador sen vinculación permanente, Estudantado e Persoal de Administración e Servizos