Informe de Revisión pola Dirección

2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

 

Taxas Académicas

Grao en Enxeñaría Forestal

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(expresado en valores porcentuais)

Curso Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
2017/2018 64,00 18,18 83,00 21,01 93,00
2016/2017 64,00 32,35 82,00 28,21 82,00
2015/2016 67,00 39,13 74,00 18,75 84,00
2014/2015 73,15 16,33 61,12 15,15 87,69

 

Resultados das enquisas de satisfacción:

Curso I02-MC I03-MC I04-MC I06-MC I04-DO I05-DO I06-DO I07-DO
2017/2018 3,23 4,08 3,97 3,02 3,90
2016/2017 3,13 4,40 3,41 4,89 4,13 3,52 4,08 3,36
2015/2016 3,34 3,19 3,59 3,25 2,44
2014/2015 3,03 3,90 3,58 2,92 3,86

I02-MC: Grao de satisfacción do estudantado
I03-MC: Grao de satisfacción do profesorado
I04-MC: Grao de satisfacción das persoas tituladas
I06-MC: Grao de satisfacción dos empregadores

I04-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado
I05-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I06-DO: Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I07-DO: Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino

Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo