Universidades con convenio Erasmus+

A Escola de Enxeñaría Forestal ten acordos asinados dentro do Programa Erasmus+ con 7 universidades de 5 países europeos, ofrecendo un total de 13 prazas de intercambio de estudantes en centros que imparten ensinos relacionados co ámbito da Enxeñaría Forestal.

Universidades con convenio SICUE

A Escola de Enxeñaría Forestal ten acordos dentro do programa SICUE de intercambio de estudantes con 2 universidades españolas que imparten o Grao en Enxeñaría Forestal. Na actualidade ofértase ao estudantado un total de 4 prazas de intercambio por curso académico dentro deste programa.