Convocatoria para que o estudantado titulado en Enxeñaría Técnica Forestal ou titulacións afíns obteña as competencias propias que se lle atribuen ao Grao en Enxeñaría Forestal

O RD 822/2021 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación podan acceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da Universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de grao do que proceda, segundo o currículo seguido polo estudantado, de acordo co que establece o artigo 10 do RD 822/2021, que regula o recoñecemento e transferencia de créditos.

 

Calendario de admisión 2022/2023

Proceso Prazo
Prazo de presentación de solicitudes do 1 xuño ao 15 de xullo
Listaxe provisoria de persoas admitidas:
Ver listaxe
19 de xullo
Reclamacións do 20 ao 22 de xullo
Listaxe definitiva de persoas admitidas:
Ver listaxe
27 de xullo

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 26 de agosto ao 12 de setembro de 2022.

Tramitación na sede