Convocatoria para que o estudantado titulado en Enxeñaría Técnica Forestal ou titulacións afíns obteña as competencias propias que se lle atribuen ao Grao en Enxeñaría Forestal

O RD 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación podan acceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da Universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de grao do que proceda, segundo o currículo seguido polo estudantado, de acordo co que establece o artigo 13 do RD 1393/2007 (modificado polo R.D. 861/2010 de 2 de xullo), que regula o recoñecemento e transferencia de créditos.

 

Calendario de admisión 2020/2021

Proceso Prazo
Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 12 de xuño
Listaxe provisoria de solicitudes admitidas: Ver listado 17 de xuño
Reclamacións: do 18 ao 22 de xuño
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas: Ver listado 26 de xuño
Listaxe provisoria de persoas admitidas: Ver listado 30 de xuño
Reclamacións: do 1 ao 2 de xullo
Listaxe definitiva de persoas admitidas: Ver listado 6 de xullo

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 31 de agosto ao 15 de setembro de 2020