Inicio

Matrícula 2023/2024

 
 

 

Renovación da certificación do Sistema de Garantía de Calidade

O vindeiro 17 de novembro de 2022 recibiremos a visita da comisión avaliadora da ACSUG para a renovación da certificación do Sistema de Garantía de Calidade do centro.

 


 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

EUR-ACE

O Grao en Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo recibiu a certificación EUR-ACE®, que recoñece a calidade desta titulación universitaria que se imparte na Escola de Enxeñaría Forestal.

Esta certificación, outorgada por ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), é xestionada en España por ANECA (Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación) e o IIE (Instituto da Enxeñaría de España) a títulos de enxeñaría acreditados no marco do programa ACREDITA PLUS.