Inicio

 

Renovación da acreditación do Doutoramento CREA

O vindeiro 6 de outubro de 2023 recibiremos a visita da comisión avaliadora da ACSUG para a renovación da Renovación da acreditación da titulación oficial do Programa de doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sustentable.

 


 

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.
 

EUR-ACE

El Grado en Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo ha recibido la certificación EUR-ACE®, que reconoce la calidad de esta titulación universitaria que se imparte en la Escuela de Ingeniería Forestal.

Esta certificación, otorgada por ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), es gestionada en España por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y el IIE (Instituto de la Ingeniería de España) a títulos de ingeniería acreditados en el marco del programa ACREDITA PLUS.