Código RUCT 2502250
Rama de coñecemento Enxeñaría e arquitectura
Habilita para profesión regulada Si: Enxeñeiro Técnico Forestal
Resolución: Resolución do 15/01/2009 (BOE 29/01/2009)
Norma: Orde CIN/324/2009 (BOE 19/02/2009)
Centro onde se imparte Escola de Enxeñaría Forestal
Tipo de ensino Presencial
Prazas de novo ingreso ofertadas 50 prazas
Idiomas de impartición Castelán e galego
Nº de créditos ECTS 240 (60 FB / 102 OB / 66 OP / 12 TFG)
Réxime de estudo Matrícula a tempo completo e a tempo parcial
Número mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por semestre
Mencións ofertadas Mención en Explotacións Forestais
Mención en Industrias Forestais
Normas de permanencia Resolución de 21/06/2017 (DOG 30/06/2017)
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Responsable do título Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
Coordinador do título Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
Data de autorización para a implantación do título Decreto 150/2010, de 16/09/2010 (DOG 23/09/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos Resolución de 12/12/2012 (BOE 11/01/2013)
Data da derradeira acreditación Informe da ACSUG do 24/05/2016 (Consello de Universidades 20/07/2016)
Memoria vixente do título Memoria do título