Home

 

Renovación da acreditación do Doutoramento CREA

O vindeiro 6 de outubro de 2023 recibiremos a visita da comisión avaliadora da ACSUG para a renovación da Renovación da acreditación da titulación oficial do Programa de doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sustentable.

 


 

Matrícula 2023/2024

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

EUR-ACE

The Bachelor’s Degree in Forestry Engineering of the University of Vigo has achieved the EUR-ACE® certification, which recognises the quality of this university degree, taught in the School of Forestry Engineering.

This certification, issued by the ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), and managed in Spain by the ANECA (National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and the IIE (panish Institute of Engineering) for engineering studies certified within the ACREDITA PLUS programme.