G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2023
Open call
29/11/2023 14/12/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2023
Closed call
04/01/2023 31/01/2023
Bolsa Xeral do MEFP 2023/2024
Closed call
27/03/2023 17/05/2023
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2023/2024
Closed call
08/06/2023 19/09/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2023/2024
Closed call
03/10/2023 25/10/2023
Bolsas de axuda ao estudo 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2022/2023
Closed call
26/05/2023 22/06/2023
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional
Closed call
27/06/2023 31/07/2023
Bolsas Santander Estudos | Axuda económica 2023/2024
Closed call
01/08/2023 13/11/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa Comedor 2022/2023
Closed call
20/12/2022 23/01/2023
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2023/2024
Closed call
28/09/2023 28/09/2023
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2022/2023
Closed call
01/10/2022 17/10/2022
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Closed call
24/11/2021 17/12/2021

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2022/203
Closed call
09/12/2022 11/01/2023
Bolsas Campus Rural 2022/2023
Closed call
27/03/2023 14/04/2023
Bolsas de formación en centros de investigación 2023/2024
Closed call
09/06/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en centros universitarios 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas de formación en unidades e áreas 2023/2024
Closed call
30/05/2023 26/07/2023
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2022/2023
Closed call
24/02/2023 23/03/2023
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Closed call
29/11/2022 23/12/2022

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Closed call
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas de formación en materia de museos
Closed call
22/12/2021 21/01/2022
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Closed call
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2022
Closed call
17/01/2023 15/02/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos predoutorais
Closed call
26/10/2023 23/11/2023

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Closed call
21/07/2023 21/08/2023
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Closed call
19/08/2023 18/09/2023
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Closed call
28/06/2023 27/07/2023

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2023
Open call
29/11/2023 14/12/2023
Axudas para contratos Juan de la Cierva 2022
Closed call
24/01/2023 07/02/2023
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2022
Closed call
12/01/2023 26/01/2023
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2022
Closed call
19/01/2023 09/02/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas complementarias de mobilidade destinadas a beneficiarios do programa de Formación do Profesorado Universitario (FPU)
Closed call
14/01/2023 14/02/2023
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Closed call
29/06/2022 28/07/2022
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Closed call
17/01/2023 09/02/2023
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros
Closed call
17/01/2023 09/02/2023

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Bolsas de intercambio con países extracomunitarios 2023/2024
Closed call
17/05/2023 05/06/2023
Bolsas de mobilidade para estudantes de grao e mestrado oficial para participar en proxectos e accións de cooperación ao desenvolvemento 2022/2023
Closed call
17/02/2023 09/03/2023
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2022/2023
Closed call
14/06/2023 22/09/2023
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2022/2023
Closed call
05/05/2023 02/06/2023
Bolsas de viaxe
Closed call
16/02/2023 15/03/2023
Estadías en centros de investigación
Closed call
16/02/2023 15/03/2023

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Certame Universitario Arquímedes
Closed call
17/11/2022 16/12/2022

Universidade de Vigo

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2022/2023
Closed call
12/07/2023 15/09/2023
Premios á excelencia académica para estudantado que inicia estudos de doutoramento
Closed call
16/03/2023 19/04/2023
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Closed call
18/07/2023 29/09/2023
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Closed call
19/07/2023 29/09/2023
Premios á Excelencia Deportiva, 2022/2023
Closed call
05/10/2022 26/10/2022
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2022/2023
Closed call
13/07/2023 29/09/2023
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o estudantado dos mestrados, 2022/2023
Closed call
18/07/2023 29/09/2023
Premios de poesía, relato curto e tradución da Universidade de Vigo
Closed call
17/02/2023 10/04/2023
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Closed call
12/07/2023 29/09/2023
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2022/2023
Closed call
19/09/2023 30/09/2023
Premios INCUVI-EMPRENDE
Closed call
02/11/2023 20/11/2023
Premios Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo
Closed call
25/07/2023 27/10/2023
V Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2022
Closed call
21/11/2022 15/12/2022

Xunta de Galicia

G - Estudiantes de grado, M - Estudiantes de máster, D - Estudiantes de doctorado
Description G M D Opening Closing
Premio Comunicar en Igualdade
Closed call
01/03/2019 16/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que realizan estudos de grao
Closed call
16/05/2023 16/05/2023
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Closed call
28/03/2023 27/04/2023
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Closed call
12/10/2023 30/11/2023

 

Service of help to studies, grants and public fees

The Service of help to studies, grants and public fees has the mission to inform, manage, process and solve the grants and helps to studies destined to University of Vigo students, specifically of the general calls of the MESS and of the Vasque Government, and the ones of the University, as well as the education calls of the University of Vigo. In addition to this, it is in charge of the information and processing of the management procedures of public prizes regarding the students’ academic life.