A Delegación de Estudantes da Escola de Enxeñaría Forestal é o órgano de representación do estudantado

Funcións

  • A defensa dos dereitos do estudantado no ámbito individual e colectivo.
  • Actuar como órgano de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Todas aquelas funcións inherentes ao seu carácter de representación do estudantado, polo que deberá estar aberta ás súas suxestións.

 

Contacto

Delegación de estudantes da EEF
Pranta soto (fronte á cafetería)

+34 986 801 913
daeuetf@uvigo.es