O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 5 0 5 27.78
CEU 0 1 1 5.56
PTU 2 5 7 38.89
PCD 2 3 5 27.78
ID 0 0 0 0
IRC 0 0 0 0
PXGA 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
TOTAL 9 9 18 100

Consulta a listaxe de profesorado do centro.