O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 7 0 7 35%
CEU 0 1 1 5%
PTU 2 6 8 40%
PCD 1 2 3 15%
ID 0 0 0 0%
IRC 0 1 1 5%
PXGA 0 0 0 0%
Outros 0 0 0 0%
TOTAL 10 10 20 100%

Consulta a listaxe de profesorado do centro.