O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 8 0 8 34.78%
CEU 0 1 1 4.35%
PTU 2 7 9 39.13%
PCD 1 2 3 13.05%
ID 0 0 0 0%
IRC 0 1 1 4.35%
PXGA 0 0 0 0%
Outros 0 1 1 4.35%
TOTAL 11 12 23 100%

Consulta a listaxe de profesorado do centro.