Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Formación común rama forestal 102
Tecnología específica 54 + 12 (optativos)
Traballo fin de Grao 12
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • Mención en industrias forestais
  • Mención en explotacións forestais


 

Organización temporal do plan de estudos