O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

Formularios

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 19-26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 05-06/10/2023
Xuño 28/05/2024-04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 13-14/06/2024
Xullo 01-08/07/2024 09/07/2024 10/07/2024 17-19/07/2024

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Modelo de memoria do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es