O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Formularios

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 20-28/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 07-08/10/2021
Xuño 01-07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 16-17/06/2022
Xullo 04-12/07/2022 12/07/2022 13/07/2022 20-22/07/2022

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es