O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2019/2020

Formularios

 

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

 

 

Convocatoria Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 20/09/2019 24/09/2019 02/10/2019
03/10/2019
Xuño 05/06/2020 09/06/2020 17/06/2020
Xullo 10/07/2020 14/07/2020 22/07/2020
Setembro 02/09/2020 03/09/2020 10/09/2020

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es