O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

Normativa do TFG

Normativa da escola | Normativa da UVigo

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2022/2023

Formularios

Xestión do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Entrega ao titor Depósito Defensa
Fin de carreira 20-27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 06-07/10/2022
Xuño 01-06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 15-16/06/2023
Xullo 04-11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 19-21/07/2023

 

Listaxe de propostas temáticas de TFG

 

Posters de Traballos Fin de Grao

 

Modelo de poster do TFG

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
+34 986 801 959
evalero@uvigo.es