Inicio

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Benvidos á Escola de Enxeñaría Forestal

Benvidos á Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo.

 

 

EUR-ACE

O Grao en Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo recibiu a certificación EUR-ACE®, que recoñece a calidade desta titulación universitaria que se imparte na Escola de Enxeñaría Forestal.

Esta certificación, outorgada por ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), é xestionada en España por ANECA (Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación) e o IIE (Instituto da Enxeñaría de España) a títulos de enxeñaría acreditados no marco do programa ACREDITA PLUS.