Convocatorias de matrícula para o curso 2023/2024

Xa foron publicadas as convocatorias de matrícula para estudos oficiais de grao e posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2023/2024, ademais dos calendarios correspondentes.

Máis información