Escola de Enxeñaría Forestal

Convenios de Mobilidade

Universidades con convenio ERASMUS


A Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra ten acordos firmados dentro do Programa Erasmus con 7 universidades de 5 países europeos, ofrecendo un total de 13 plazas de intercambio de estudantes en centros que imparten ensinanzas relacionadas co ámbito da Enxeñería Forestal.


Universidades con convenio SICUE


A Escola de Enxeñería Forestal ten acordos dentro do programa SICUE de intercambio de estudantes con 2 universidades españolas que imparten Enxeñería Forestal. Na actualidade ofértase aos estudantes un total de 4 plazas de intercambio por curso académico dentro deste programa