Escola de Enxeñaría Forestal

Liñas de investigación

Liñas de investigación desenvoltas na Escola de Enxeñaría Forestal:

 • Expresión Gráfica e cartografía.
 • Tecnoloxía e Industria da Madeira.
 • Biodiversidade.
 • Matemática.
 • Maquinaria forestal.
 • Química.
 • Ecoloxía.
 • Tecnoloxías do Medio Ambiente.
 • Física Aplicada.
 • Economía da empresa.
 • Estatística.
 • Bioloxía.
 • Xeofísica.
 • Edafoloxía.
 • Hidroloxía.
 • Electrotecnia.
 • Xiloenerxética e xestión ambiental.
 • Botánica.
 • Explotacións forestais.
 • Construcións forestais.
 • Pasta de Celulosa e Papel.
 • Proxectos Xestión de Caza e Pesca.