Escola de Enxeñaría Forestal

Descrición do Título

Graduado/a en Enxeñaría Forestal pola Universidade de Vigo

Descrición do Título
Código RUCT 2502250
Rama de coñecemento Enxeñaría e arquitectura
Habilita para profesión regulada Si, Enxeñeiro Técnico Forestal
Resolución: Resolución de 15 de xaneiro de 2009 (BOE 29/01/2009)
Norma: Orde CIN/324/2009, de 9 de febreiro (BOE 19/02/2009)
Centro onde se imparte Escola de Enxeñaría Forestal
Tipo de ensino Presencial
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 50 prazas
Idiomas nos que se imparte o título Castelán e galego
Nº de créditos ECTS 240 (60 ECTS Formación básica / 102 ECTS Obrigatorios / 66 ECTS Optativos / 12 ECTS Traballo Fin de Grao)
Réxime de estudo Matrícula a tempo completo e a tempo parcial
Número mínimo de ECTS de matrícula 30 ECTS por semestre
Mencións ofertadas Mención en Explotacións Forestais
Mención en Industrias Forestais
Normas de permanencia Resolución de 21/06/2017 (DOG 30/06/2017)
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Responsable do título Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
Coordinador do título Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
Data de autorización para a implantación do título Decreto 150/2010, de 16/09/2010 (DOG 23/09/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos Resolución de 12/12/2012 (BOE 11/01/2013)
Data da derradeira acreditación Informe da ACSUG do 24/05/2016 (Consello de Universidades 20/07/2016)
Memoria vixente do título Memoria do título