Escola de Enxeñaría Forestal

Curso de adaptación ao grao

Convocatoria para que o estudantado titulado en Enxeñaría Técnica Forestal ou titulacións afíns obteña as competencias propias que se lle atribuen ao Grao en Enxeñaría Forestal

O RD 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación podan acceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da Universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de Grao do que proceda, segundo o currículo seguido polo estudantado, de acordo co que establece o artigo 13 do RD 1393/2007 (modificado polo R.D. 861/2010 de 2 de xullo), que regula o recoñecemento e transferencia de créditos.


Curso de adaptación ao Grao en Enxeñaría Forestal
Convocatoria de matrícula na Universidade de Vigo 2019/2020
Formulario de solicitude

Calendario de admisión 2019/2020


Prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 21 de xuño
Listaxe provisoria de solicitudes admitidas: 26 de xuño: VER LISTADO
Reclamacións: do 27 ao 28 de xuño
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas: 4 de xullo: VER LISTADO
Listaxe provisoria de persoas admitidas: 5 de xullo: VER LISTADO
Reclamacións: do 8 ao 9 de xullo
Listaxe definitiva de persoas admitidas: 12 de xullo: VER LISTADO

Matrícula


Período ordinario de matrícula: do 20 ao 30 de agosto