Escola de Enxeñaría Forestal

Curso de adaptación ao Grao

Convocatoria para que o estudantado titulado en Enxeñaría Técnica Forestal ou titulacións afíns obteña as competencias propias que se lle atribuen ao Grao en Enxeñaría Forestal

O RD 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación podan acceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da Universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de Grao do que proceda, segundo o currículo seguido polo estudantado, de acordo co que establece o artigo 13 do RD 1393/2007 (modificado polo R.D. 861/2010 de 2 de xullo), que regula o recoñecemento e transferencia de créditos.


Curso de adaptación ao Grao en Enxeñaría Forestal
Convocatoria de matrícula na Universidade de Vigo 2018/2019
Formulario de solicitude

Calendario de Prazos 2018/2019


1º PRAZO
Prazo de presentación de solicitudes: do 11 ao 22 xuño
Listaxes provisionais de solicitudes admitidas: 27 de xuño: VER LISTADO
Reclamacións: do 28 ao 29 de xuño
Listaxes definitivas de solicitudes admitidas: 5 de xullo: VER LISTADO
Listaxes provisionais de persoas admitidas: 6 de xullo: VER LISTADO
Reclamacións: do 9 ao 10 de xullo
Listaxes definitivas de persoas admitidas: 13 de xullo: VER LISTADO

2º PRAZO (Só no caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas)
Prazo de presentación de solicitudes: do 16 ao 20
Listaxes provisionais de solicitudes admitidas: 24 de xullo
Reclamacións: do 26 ao 27 de xullo
Listaxes definitivas de solicitudes admitidas: 31 de xullo
Listaxes provisionais de persoas admitidas: 1 de agosto
Reclamacións: do 2 ao 3 de agosto
Listaxes definitivas de persoas admitidas: 6 de agosto

Matrícula


Período ordinario de matrícula: Do 7 ao 27 de agosto