G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Convocatoria aberta
18/09/2020 15/11/2020
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.
Convocatoria aberta
29/09/2020 28/10/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria aberta
01/07/2020 31/03/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Convocatoria aberta
13/10/2020 27/10/2020
Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria aberta
16/10/2020 30/10/2020

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2020
Convocatoria pechada
01/01/2020 31/01/2020
Bolsa Xeral do MEFP 2020/2021
Convocatoria pechada
09/08/2020 15/10/2020

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas urxentes e excepcionais COVID-19
Convocatoria pechada
28/05/2020 19/06/2020
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/2020
Convocatoria pechada
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas de axuda ao estudo 2019/2020
Convocatoria pechada
21/05/2020 19/06/2020
Bolsas de residencia 2019/2020
Convocatoria pechada
07/08/2019 06/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/2012
Convocatoria pechada
04/02/2020 21/02/2020
Bolsas Santander Equality, 2019/2020
Convocatoria pechada
01/09/2019 31/01/2020
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/2021
Convocatoria aberta
18/09/2020 15/11/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa Comedor
Convocatoria pechada
04/02/2020 28/02/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria aberta
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/2020
Convocatoria pechada
17/07/2019 04/05/2020
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/2020
Convocatoria pechada
04/10/2019 31/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2020 10/10/2020

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/2021
Convocatoria pechada
02/07/2020 30/09/2020

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2019/2020
Convocatoria pechada
10/12/2019 10/01/2020
Bolsas de formación en centros 2020/2021
Convocatoria pechada
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2020/2021
Convocatoria pechada
28/07/2020 11/09/2020
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/2021
Convocatoria pechada
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/2021
Convocatoria pechada
17/06/2020 17/07/2020
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/2020
Convocatoria pechada
11/10/2019 31/10/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
15/09/2019 31/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Convocatoria pechada
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Convocatoria pechada
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Convocatoria pechada
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2019
Convocatoria pechada
24/10/2019 14/11/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos predoutorais
Convocatoria pechada
01/09/2020 09/10/2020

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)
Convocatoria pechada
14/06/2019 15/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)
Convocatoria pechada
01/08/2019 02/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
07/02/2020 06/03/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2019
Convocatoria pechada
14/01/2020 28/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2019
Convocatoria pechada
18/12/2019 15/01/2020
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2019
Convocatoria pechada
17/12/2019 14/01/2020
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2020
Convocatoria aberta
13/10/2020 27/10/2020
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2019
Convocatoria pechada
12/12/2019 14/01/2020
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IED) 2019
Convocatoria pechada
07/05/2019 21/05/2019

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Convocatoria pechada
22/06/2020 30/09/2020
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
22/01/2019 12/02/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/2020
Convocatoria pechada
07/06/2019 28/06/2019
Bolsas de mobilidade para a realización de actividades de carácter formativo, curso 2018/2019
Convocatoria pechada
22/05/2019 24/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2019/2020
Convocatoria pechada
28/05/2020 30/06/2020
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2019/2020
Convocatoria pechada
07/05/2020 29/05/2020
Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento 2018/2019
Convocatoria pechada
23/04/2019 10/05/2019
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
26/05/2020 26/06/2020
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
26/05/2020 26/06/2020

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+
Convocatoria pechada
04/01/2020 03/02/2020
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores
Convocatoria pechada
24/12/2019 23/01/2020
Bolsas destinadas ao estudantado universitario que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Convocatoria pechada
30/07/2019 05/09/2019

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D
Convocatoria pechada
11/09/2018 20/09/2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
02/08/2019 19/08/2019

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego
Convocatoria pechada
17/07/2020 21/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Convocatoria pechada
04/08/2020 30/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Convocatoria pechada
25/07/2020 30/09/2020
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Convocatoria pechada
16/10/2019 31/10/2019
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2019/2020
Convocatoria pechada
24/07/2020 21/09/2020
Premios Consello Social _UVigoHumana
Convocatoria pechada
18/09/2019 03/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga
Convocatoria pechada
05/06/2019 13/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria
Convocatoria pechada
19/02/2020 19/06/2020
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
24/07/2020 21/09/2020
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020
Proximamente
02/11/2020 13/11/2020
Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria aberta
16/10/2020 30/10/2020
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/2020
Convocatoria pechada
02/10/2019 11/10/2019

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Convocatoria pechada
27/08/2020 28/09/2020
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

 

Servizo de axudas ao estudo, bolsas e prezos públicos

O Servizo de axudas ao estudo, bolsas e prezos públicos ten como misión a información, xestión, tramitación e resolución das bolsas e axudas ao estudo destinadas ao estudantado da Universidade de Vigo, e en concreto das convocatorias xerais do MECD e do Goberno Vasco, e as propias da universidade, así como das bolsas de formación convocadas pola Universidade de Vigo. Ademais, encárgase da información e da tramitación dos procedementos de xestión de prezos públicos relativos á vida académica do estudantado.