Escola de Enxeñaría Forestal

Prevención de riscos laborais

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais creouse co fin de velar pola seguridade e saúde de todas as persoas que traballan nas instalacións da Universidade de Vigo.

Entre as accións que leva a cabo poden mencionarse a planificación de diferentes actividades de prevención, labores de formación e información en materia de seguridade e saúde, a realización de inspeccións de seguridade ou a colaboración nos programas de axuda fumadores non ámbito laboral.


Actuación dos equipos en situación de emerxencia
Actuación en emerxencias na EEF


Planos do percorrido de evacuación do edificio:

Planta soto | Planta baixa | Primeiro andar | Segundo andar


Puntos de encontro:

Punto de encontro do centro | Punto de encontro do Campus de Pontevedra