O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 4 0 4 13.79%
PTU 4 5 9 31.03%
TEU 0 0 0 0%
ID 0 0 0 0%
PCD 2 4 6 20.69%
PAD 0 1 1 3.45%
PA 7 1 8 27.59%
Outros 1 0 1 3.45%
TOTAL 18 11 29 100%

Consulta a listaxe de profesorado do centro.