O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 7 0 7 35
CEU 0 1 1 5
PTU 2 6 8 40
PCD 1 2 3 15
ID 0 0 0 0
IRC 0 1 1 5
PXGA 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
TOTAL 10 10 20 100

Consulta a listaxe de profesorado do centro.