O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 4 0 4 13.33%
PTU 4 5 9 30%
TEU 0 0 0 0%
ID 0 0 0 0%
PCD 2 4 6 20%
PAD 0 1 1 3.33%
PA 7 1 8 26.66%
Outros 1 1 2 6.66%
TOTAL 18 12 30 100%

Consulta a listaxe de profesorado do centro.