Negociado de Asuntos Xerais

(Secretaria de decanato)

Nome Cargo Teléfono Email
José Pablo Mouteira Lafuente Xefe de negociado 986 801 901

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Nome Cargo Teléfono Email
José Manuel González Piñeiro Técnico especialista 986 801 900
Ana Teresa Oliveira Piñeiro Auxiliar técnico 986 801 900
Miguel Ángel García Eirin Auxiliar técnico 986 801 900
Maria Dolores Castro Bouzas Auxiliar Técnico (Apoio ao campus)
Manuel Ángel Crende Rubiños Auxiliar Técnico (Apoio ao campus)

 

Área Académica

Área de estudos de grao

Nome Cargo Teléfono Email
María Purificación Sánchez Arias Xefa de área 986 801 704
Martín Fernández Fernández Xefe de negociado 986 801 702
Paula Monteagudo Diz Posto base 986 801 702

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
María Begoña López Pérez Xefa de área 986 801 694
Susana Díaz Núñez Xefa de negociado 986 801 693
María Isabel Castelo Dios Posto base 986 801 693

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Suárez Mariño Xefa de área 986 801 695
María Pilar Vilas Martínez Xefa de negociado 986 801 696
Concepción Gamallo García Xefa de negociado 986 801 696
María Isabel Moreira Recamán Xefa de negociado 986 801 697
María Pilar Martínez Borrás Xefa de negociado 986 801 697

 

Persoal técnico de apoyo

Nome Cargo Teléfono Email
Luis Torres Vázquez T.E. en C.A.D. 986 801 960
Antonio Vázquez Torres T.E. Capataz Forestal 986 801 920

 

Administración do campus de Pontevedra

Nome Cargo Teléfono Email
Maria Elena Vázquez Losada Administradora 986 801 951