Escola de Enxeñaría Forestal

Persoal de Administración e Servizos

 

Negociado de Asuntos Xerais
Nome Cargo Teléfono Email
José Pablo Mouteira Lafuente Xefe de Negociado 986 801 901

Área Académica

Área de Estudos de Grao
Nome Cargo Teléfono Email
María Purificación Sánchez Arias Xefa da Área 986 801 704
Martín Fernández Fernández - 986 801 910
Paula Monteagudo Diz - 986 801 702
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento
Nome Cargo Teléfono Email
María Begoña López Pérez Xefe da Área 986 801 694
Susana Díaz Núñez Xefa do Negociado 986 801 693
María Isabel Castelo Dios 986 801 702

Área de apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Área de apoio á Xestión de Centros e Departamentos
Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Suárez Mariño Xefa da Area 986 801 695
María Pilar Vilas Martínez Xefa do Negociado 986 801 696
Concepción Gamallo García
María Isabel Moreira Recamán 986 801 697
María Pilar Martínez Borrás

Administración do centro

Administración do Campus
Nome Cargo Teléfono Email
José González Groba Administrador do Campus 986 801 951