Escola de Enxeñaría Forestal

Eleccións

Segundo acordo da Xunta Electoral, na súa xuntanza do día 11 de marzo de 2019, resólvese o calendario para as eleccións da Xunta de Escola.

Calendario electoral 2018/2019


ProcesoData
Constitución da Xunta Electoral 11/03/2019
Convocatoría de eleccións 12/03/2019
Publicación de Censos Electorais Provisionais 12/03/2019
Periodo de reclamacións ao Censo Electoral do 12/03/2019 ao 20/03/2019
Resolución de Reclamacións ao Censo Electoral Provisional 20/03/2019
Publicación do Censo Electoral Definitivo 20/03/2019
Resolución dos membros que se deberán elixir nos distintos sectores 20/03/2019
Presentación de Candidaturas do 21/03/2019 ao 24/03/2019
Proclamación Provisional de Candidatos 28/03/2019
Periodo de reclamacións a Proclamación Provisional de Candidatos do 29/03/2019 ao 02/04/2019
Proclamación Definitiva de Candidatos 03/04/2019
Sorteo Composición Mesa Electoral 03/04/2019
Campaña Electoral do 04/04/2019 ao 08/04/2019
Votacións (Sala de Xuntas, de 11:00 a 19:00 horas) 10/04/2019
Proclamación Provisional Candidatos Electos 11/04/2019
Periodo de reclamacións á Proclamación Provisional de Candidatos Electos do 12/04/2019 ao 23/04/2019
Proclamación definitiva de Candidatos Electos 24/04/2019
Comunicación dos resultados das eleccións á Secretaría Xeral 24/04/2019