Escola de Enxeñaría Forestal

Xunta de Escola

Composición


Persoal Docente e Investigador

Álvarez Bermúdez, Xana
Armesto González, Julia
Botana Ferreiro, Francisco
Cancela Carral, María Ángeles
Casas Mirás, José Manuel
Cordero Rivera, Adolfo

de María Angulo, Antonio
González Fernández, Pío Manuel
Iglesias Pérez, Mª del Carmen
López de Silanes, Eugenia
Lorenzo Cimadevila, Henrique
Marcet Miramontes, Purificación

Ortiz Torres, Luís
Paz Bermudez, Graciela
Picos Martín, Juan
Souto Otero, José Carlos
Valero Gutiérrez, Enrique

Persoal de Administración e Servizos

Castro Vaamonde, Ana María

González Piñeiro, José Manuel

Vázquez Torres, Antonio

Alumnado

Abal Domínguez, Luís Miguel
Abilleira González, Francisco
Barreiro Lages, Juan

Cordido Rey, Vicente
Fernández Álvarez, Marta
Fernández Rodríguez, Luís Borja

Mallo Nevado, Nerea
Saborido Soñora, Lucía
Vázquez López, Brais


Actas