Calendario (aprobado 15/10/2020) para as eleccións a director do centro.

Proceso Data
Constitución da xunta electoral e aprobación dos censos provisionais 21 de outubro de 2020
Exposición de censos provisionais Do 21 ao 26 de outubro de 2020
Prazo de reclamacións aos censos provisionais 27, 28 e 29 de outubro de 2020
Exposición de censos definitivos 30 de outubro de 2020
Prazo de presentación de candidaturas 2, 3 e 4 de novembro de 2020
Publicación da lista provisional de candidatos proclamados
Resolución da proclamación provisional
Candidatura presentada
5 de novembro de 2020
Presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidatos 6 e 9 de novembro de 2020
Resolución de reclamacións a proclamación provicional de candidatos e proclamación definitiva de candidatos
Resolución da proclamación definitiva
10 de novembro de 2020
Data de votación. Convocatoria de Xunta de Escola extraordinaria 12 de novembro de 2020