Escola de Enxeñaría Forestal

Comisión Permanente

Composición


Director

Juan Picos Martín

Subdirectora

Mª Ángeles Cancela Carral

Secretario

José Manuel Casas Mirás


Persoal Docente e Investigador

Purificación Marcet Miramontes

Xana Álvarez Bermúdez

José Carlos Souto Otero


Alumnado

Yolanda Merchán Fernández

Rubén Otero González

Elena Vázquez Antelo


Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Luís Torres Vázquez


Actas