Escola de Enxeñaría Forestal

Código Departamentos Teléfono Correo
C02 Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo 986 812 624
C04 Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal 986 812 653
C05 Departamento de Estatística e Investigación Operativa 986 812 440
T02 Departamento de Enxeñaría Eléctrica 986 812 222
T03 Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos 986 812 219
T04 Departamento de Enxeñaría Química 986 812 285
T05 Departamento de Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción 986 813 881
T06 Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente 986 812 045
T08 Departamento de Física Aplicada 986 814 070
T16 Departamento de Matemática Aplicada I 986 812 158
X09 Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia 986 812 480