Escola de Enxeñaría Forestal

Departamentos

A continuación amosamos a listaxe dos departamentos asociados a materias impartidas no centro.

Departamentos con docencia no centro

Departamento Teléfono Email
C02 - Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo 986 812 624
C04 - Ecoloxía e Bioloxía Animal 986 812 653
C05 - Estatística e Investigación Operativa 986 812 440
T02 - Enxeñaría Eléctrica 986 812 222
T03 - Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos 986 812 219
T04 - Enxeñería Química 986 812 285
T05 - Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción 986 813 881
T06 - Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente 986 812 045
T08 - Física Aplicada 986 814 070
T16 - Matemática Aplicada I 986 812 481 EMAIL
X09 - Organización de Empresas e Mercadotecnia 986 812 480