Escola de Enxeñaría Forestal

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

COORDINACIÓN DO TFG

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

+34 986 801 959 |

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018Prazos de defensa do TFG
(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

CONVOCATORIA ENTREGA AO TITOR DEPÓSITO DEFENSA
Fin de Carreira 03/11/2017 13/11/2017 03/10/2017-04/10/2017: Horarios e tribunais
Xuño 01/06/2018 11/06/2018 31/05/2018-01/06/2018: Horarios e tribunais
Xullo 29/06/2018 10/07/2018 18/07/2018-20/07/2018: Horarios e tribunais

TRIBUNAIS DO TFG

Tribunais TFG 2017-2018


PROPOSTAS TEMÁTICAS

Propostas TFG 2017-2018


ASIGNACIÓN TFG

Asignación TFG 2017-2018