Escola de Enxeñaría Forestal

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao consiste no desenvolvemento autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

COORDINACIÓN DO TFG

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

+34 986 801 959 |

Traballo Fin de Grao - Curso 2019/2020Prazos de defensa do TFG
(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

CONVOCATORIA ENTREGA AO TITOR DEPÓSITO DEFENSA
Fin de Carreira 20/09/2019 24/09/2020 02/10/2019 - 03/10/2019: Horarios e tribunais
Xuño 05/06/2020 09/06/2020 17/06/2019 - 17/06/2020: Horarios e tribunais
Xullo 10/07/2020 14/07/2020 22/07/2019 - 22/07/2020: Horarios e tribunais

Tribunais do TFG

Tribunais TFG 2019/2020


Propostas temáticas

Propostas TFG 2019/2020


Assignación do TFG

Asignación TFG 2019/2020


Posters de Traballos Fin de GraoModelo de poster do TFG

Modelo de poster TFG (arquivo PDF)
Modelo de poster TFG (arquivo PowerPoint)