Pece Montenegro

Profesor/a asociado/a

Área de Mecánica de Medios Contínuos e Teoría de Estruturas
Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Información de contacto

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Enxeñaría Forestal

P03G370V01501 | Construcións forestais

2º cuadrimestre