Escola de Enxeñaría Forestal

Persoal Docente e Investigador

A continuación amosamos a estrutura e histórico do profesorado do centro:

Persoal Docente e Investigador
Categoría 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
Catedrático de Universidade 3 3 3 3
Catedrático de Escola Universitaria 1 1 1 1
Profesor Titular de Universidade 10 10 9 12
Profesor Contratado Doutor 3 4 4 4
Profesor Axudante Doutor 1 1 1 1
Profesor Contratado Doutor interino 1 - - 1
Profesor Asociado 7 11 11 10
Outros (BFPI, BFPU, CPRE) 3 3 8 6
TOTAL 29 33 37 38

Consulta a listaxe de profesorado