Escola de Enxeñaría Forestal

Adolfo Cordero Rivera

Adolfo Cordero Rivera

Profesor Titular de Universidade

Área de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Liñas de Investigación:

  • Ecoloxía evolutiva
  • Conservación de especies ameazadas
  • Ecoloxía Forestal

Grupo de Investigación:

Ecoloxía Evolutiva e da Conservación

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 13
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 926
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01402 | Ecoloxía forestal
P03G370V01801 | Xestión de espazos protexidos e biodiversidade


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (1991). Realizou estadías de investigación nas Universidades de Oxford e “La Sapienza” de Roma (Italia), así como estadías de investigación sobre Biodiversidade (Perú, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Xamaica, Australia, China, Quenia, Fiji, etc). Dirixiu 7 teses doutorais, 5 teses de licenciatura en Bioloxía e 2 en Química, e mais de 50 Proxectos Fin de Carreira de Enxeñería Forestal. Publicou mais de 200 artigos científicos (http://scholar.google.com/citations?user=0zJ9BUMAAAAJ&hl=en), e participou en mais de 60 congresos. Investigador principal de 12 proxectos de investigación. Adxunto ao Xestor do programa Nacional CGL-BOS, do ministerio con competencia en Ciencia, entre xaneiro de 2004 e decembro de 2012. Xestor dos programas de Tecnoloxías Ambientais e Biodiversidade e Recursos Forestais sa Xunta de Galicia entre 2006 e 2009.