Escola de Enxeñaría Forestal

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Xestión dos recursos piscícolas e cinexéticos
  • Ordenación do territorio, espazos naturais
  • Restauración de ecosistemas, fauna salvaxe, calidade de augas

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Agroforestal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho Proxectos
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 959
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01503 | Proxectos
P03G370V01702 | Xestión de caza e pesca
P03G370V01704 | Silvopascicultura


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01401 | Selvicultura
P03G370V01603 | Repoboacións


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Enrique Valero Gutiérrez do Olmo (Madrid, 1958) é Doutor Enxeñeiro de Montes (Madrid, 1992) pola Universidade Politécnica de Madrid, Máster en Ordenación do Territorio (Valencia, 1994) pola Universidade Politécnica de Valencia. Funcionario do Corpo de Enxeñeiros do Estado transferido á Xunta de Galicia desenvolvendo varios cargos como Subdirector Xeral de Medio Ambiente Natural, Caza e Pesca Fluvial e Xefe de Servizo de Produción e Industrias Forestais (1988-1998). Director da Escola de Enxeñería Forestal (1999-2005 e 2012/2016) e Director do Grupo de Investigación AF4 (Pontevedra, 2001) dirixindo máis de 50 proxectos de investigación, convenios e contratos, creando unha spin- off en 2009 como resultado da transferencia do coñecemento e tecnoloxía. Membro de diferentes comités consultivos da Comisión Europea desde 1999.