Escola de Enxeñaría Forestal

Javier Bartolomé Mier

Javier Bartolomé Mier

Profesor Asociado

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente


Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 11
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 958
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01706 | Industrias de primeira transformación da madeira
P03G370V01709 | Innovación e desenvolvemento de produtos na industria forestal


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01602 | Dasometría
P03G370V01603 | Repoboacións
P03G370V01606 | Tecnoloxía da madeira
P03G370V01804 | Control de calidade e prevención de riscos laborais na industria forestal
P03G370V01805 | Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Javier Bartolomeu Mier (Madrid, 1968) é Enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid (Madrid, 1996); Máster en Dirección e Administración de Empresas - MBA EXECUTIVE ( EAE BUSINESS SCHOOL, 2015); Suficiencia investigadora (Vigo, 2011). Profesor asociado na Universidade de Vigo desde o ano 2003. Desde o ano 1997 vén desenvolvendo a súa actividade profesional en Industrias do Sector da Madeira e en Empresas de Servizos de Consultoría de Medio Ambiente, Calidade e Prevención de Riscos Laborais. Dirixiu 8 proxectos fin de carreira, publicado 1 libro.