Escola de Enxeñaría Forestal

Juan Picos Martín

Juan Picos Martín

Profesor Contratado Doutor

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Silvicultura e xestión forestal sostible
  • Aproveitamentos forestais e mercado da madeira
  • Planificación e ordenación forestal

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Agroforestal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 38
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 947
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01401 | Selvicultura


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid (1996). Doutor pola Universidade de Vigo (2004). Programa “Enxeñaria dos Recursos Naturais e Medio Ambiente”. Universidade de Vigo. Tesis Doutoral “Los Seguros de Incendios Forestales: Antecedentes y Estudio de Viabilidad de su Aplicación en Galicia”. Premio Fundación Mapfre. Dende 1998 ten participado en máis de 30 proxectos de I+D+I de ámbito autonómico, nacional e internacional con financiamento público e privado. Membro do Team of Specialists on Forest Sector Outlook Committee on Forests and the Forest Industry de UNECE-FAO. Decano autonómico do Colexio de Enxeñeiros de Montes (2015- ) Membro da Xunta Directiva da Sociedade Española de Ciencias Forestais (2014- ) Membro de PROFOR Socio Individual de FSC España.