Escola de Enxeñaría Forestal

Luís Ortiz Torres

Luís Ortiz Torres

Catedrático de Universidade

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Aproveitamentos enerxéticos de biomasa

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Agroforestal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 26
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 936
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01601 | Aproveitamentos forestais
P03G370V01605 | Ordenación de montes
P03G370V01607 | Xiloenerxética
P03G370V01608 | Xestión ambiental


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Luís Ortiz é Doutor Enxeñeiro de Montes; Publicou máis de 13 artigos de impacto, dirixiu 5 Teses de Doutoramento e participou en proxectos de investigación internacionais ( INDEBIF (V PROG. MARCO UE), - DOMOHEAT (VI PROG. MARCO UE), PROG. JOULE, LEBEN, THERMIE, CUREN DA UE, ASHMELT / SYLVAPLUS do VII PROGRAMA MARCO DA UE) e nacionais (Xunta de Galicia, PIEPMA, CASTELA LEÓN) e levou a cabo máis de 100 contratos de I+D para empresas e organismos (ENCE, TAFISA, Xunta de Galicia, NORFOR, SILVANUS, IBERDROLA, U.E. FENOSA, ENDESA, INIMA, EUPON, LOSAN, USC, MEGALSA, GUASCOR, USC, IND. GONZ., TRAGSA, CEIS, ASP. ZAMORANAS, FEUGA, VIRAVENTOS, USC, ASERPAL, ERTHIA, PROYESTEGAL, CINAM, BIOMASA FORESTAL, ERTHYA, CALFENSA, CEIS, CLIMATECNIC, NEGREIRA, GENERANDI, TEN, AFG, CEAMSA, ETC).