Escola de Enxeñaría Forestal

José Enrique Martínez Chamorro

José Enrique Martínez Chamorro

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Selvicultura
  • Incendios forestais

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 12
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 925
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01404 | Hidráulica


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Dr. Enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid participou e participa en varios proxectos de investigación nacionais sobre selvicultura e incendios forestais, autor de numerosos artigos e coautor de varios libros sobre selvicultura e incendios. Autor do libro "Manual para a cubicación, taxación e venda de madeira en pé e biomasa forestal. U. Vigo 2012".