Escola de Enxeñaría Forestal

Henrique Lorenzo Cimadevila

Henrique Lorenzo Cimadevila

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodesia e Fotogrametría

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Teledetección
  • Radar
  • Fotogrametría

Grupo de Investigación:

Xeotecnoloxías Aplicadas

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 25
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 935
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Licenciado en Ciencias Matemáticas (Astronomía e Xeodesia) e Doutor en CC Físicas (Xeodesia e Xeofísica), ambos pola Universidad Complutense de Madrid. Dirixíu 10 teses de doutoramento. Ten participado máis de 100 publicacións científicas (índice h 18). Disfruta de 7 patentes en explotación. Foi investigador principal en 9 proyectos de investigación e máis de 50 contratos I+D asinados con empresas.