Escola de Enxeñaría Forestal

Mª Eugenia López de Silanes Vázquez

Mª Eugenia López de Silanes Vázquez

Profesora Titular de Universidade

Área de Produción Vexetal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Liques como indicadores de biodiversidade en bosques e cultivos forestais.
  • Liques e conservación de monumentos.
  • Biodiversidade e taxonomía de fungos liquenizados.

Grupo de Investigación:

Novos Materiais

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 32
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 940
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01305 | Zooloxía e entomoloxía forestal
P03G370V01703 | Patoloxía e pragas forestais


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Doutora en Ciencias Biolóxicas (USC, 1988). Dirixiu 3 Tese Doutoral. Foi Investigadora Principal en 5 proxectos de I+D financiados en comvocatorias públicas. Publicou 27 artigos en revistas incluídas no JCR. Participou en 19 proxectos de investigación, en máis de 80 publicacións científicas, en 3 libros ycomo editora en 4 volumes de Flora Liquenológica Ibérica.