Escola de Enxeñaría Forestal

Julia Armesto González

Julia Armesto González

Profesora Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodesia e Fotogrametría

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Novas Tecnoloxías Cartográficas
  • Láser 3D
  • GIS 3D

Grupo de Investigación:

Explotación de Minas

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 6
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 919
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01101 | Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Julia Armesto González (Santiago de Compostela 1976) é Doutora en Enxeñería de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela (USC, 2004); Enxeñeira de Montes pola mesma Universidade (USC, 2000). Dirixiu 5 tese doutoral, publicado máis de 50 artigos de impacto ( indexados en JCR ou Scopus), acumula máis de 400 citas, é coautora de 4 patentes, dirixiu e participou en proxectos de investigación e transferencia.