Escola de Enxeñaría Forestal

Oscar González Prieto

Liñas de Investigación:

  • Tecnoloxía de procesos nas industrias da madeira
  • Caracterización visual e estructural da madeira
  • Encolado ou procesado da madeira

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Agroforestal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 9
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 922
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01705 | Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras
P03G370V01707 | Organización industrial e procesos na industria da madeira


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01603 | Repoboacións
P03G370V01606 | Tecnoloxía da madeira


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


D. Óscar González Prieto (Ourense, 1977), é Enxeñeiro Técnico Forestal pola Universidade de Vigo e Enxeñeiro de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Göttingen (Alemaña). Posúe o título de Doutor Enxeñeiro de Montes pola Universidade de Vigo ( Dpto. Enxeñería de Recursos Naturais e Medio ambiente) con nota Sobresaliente- CumLaude (Decembro 2015). Realizou estancias na Universidade de Göttingen (Alemaña) no departamento de “ Holztechnology und Holzbiology”, así como na Universidade Bodenkultur de Viena (Austria). Participou en numerosos traballos de investigación e proxectos relacionados coa madeira de Eucalyptus globulus e Pinus pinaster, co obxecto de caracterizar a madeira e clasificar a súa durabilidad, así como establecer estudos de procesabilidad industrial: secado, encolado, etc. Destaca tamén a elaboración de numerosos informes técnicos para a resolución de conflitos ou para os enfoques técnicos e comerciais con produtos de madeira e derivados. Membro o IRG internacional durante o 2010-2011, participou en congresos como asistente e relator en varias ocasións.