Escola de Enxeñaría Forestal

Pío Manuel González Fernández

Pío Manuel González Fernández

Catedrático de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

  • Biomateriais
  • Procesamento de materiais con láser

Grupo de Investigación:

Novos Materiais

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 18
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 934
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01102 | Física: Física I


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01202 | Física: Física II


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Pío González (Mondariz, Pontevedra) é Doutor en Ciencias Físicas e coordinador do Grupo Novos Materiais. A súa actividade investigadora está centrada no desenvolvemento de novos materiais e, en particular, na obtención de materiais bioinspirados para aplicacións médicas e na produción de materiais en capa delgada mediante técnicas láser. A súa produción científica abarca a dirección de 10 tese doutoral, publicación de 140 artigos de impacto, 12 patentes (1 licenciada) e participado nuns 50 proxectos de investigación e transferencia.