Escola de Enxeñaría Forestal

Rubén Diz Montero

Rubén Diz Montero

Profesor Asociado

Área de Máquinas e Motores Térmicos

Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Liñas de Investigación:

  • Transmisión de calor/Intercambiadores
  • Refrixeración e Climatización
  • Bombas de calor

Grupo de Investigación:

Equipo de Enxeñería Solar e Refrixeración

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 36
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 945
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01502 | Maquinaria forestal


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Enxeñeiro Industrial pola Escola Superior de Enxeñeiros Industriais da Universidade de Vigo en 2007. Profesor asociado desde o curso 2013/2014 en materias do departamento de Enxeñería Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos da Universidade de Vigo. As liñas de investigación máis importantes céntranse no estudo de procesos avanzados de transmisión de calor e sistemas de climatización mediante bomba de calor de alta eficiencia. É coautor dunha decena de traballos publicados en revistas internacionais de primeiro nivel no os campos da enxeñería térmica e a transmisión de calor, así como de máis de 40 contribucións a congresos, tanto nacionais como internacionais. Participou como coautor de tres capítulos do libro Fundamentos de Refrixeración editado pola Asociación Española de Ciencias e Técnicas do Frío ( ATECYR).