Escola de Enxeñaría Forestal

Raquel Díaz Vázquez

Raquel Díaz Vázquez

Profesora Asociada

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Mellora xenética de Pinus pinaster e Pinus radiata
  • Resistencia do xénero Pinus ó murchamento do Piñeiro, causado polo nematodo Bursaphelenchus xylophilus

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 11
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 958
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01602 | Dasometría


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Raquel Díaz Vázquez é Doutora Enxeñeira de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid (Madrid, 2001). Realizou estancias de investigación no SKOGFORSK ( Norwegian Forest Research Institute) en 2005. Na actualidade é a xefa de sección de investigación e mellora silvícola do Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Xunta de Galicia). É a responsable dos programas de mellora xenética de Pinus pinaster e Pinus radiata de Galicia. Publicou máis de 10 artigos en revistas do SCI e participou en máis de 20 proxectos, sendo investigador principal de 4deles.Na actualidade está a dirixir 2 tese doutoral.