Escola de Enxeñaría Forestal

Xana Álvarez Bermudez

Xana Álvarez Bermudez

Profesora Axudante Doutora

Área de Enxeñaría Agroforestal

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Liñas de Investigación:

  • Ecosistemas fluviais, calidade de augas, restauración ecolóxica, eutrofización, cianobacterias.
  • Fauna salvaxe, poboacións e densidades.

Grupo de Investigación:

Enxeñaría Agroforestal

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal

Despacho 2
Campus Universitario
36005 Pontevedra


  +34 986 801 959
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01504 | Impacto ambiental
P03G370V01505 | Lexislación e certificación forestal
P03G370V01701 | Planificación física e ordenación territorial


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Forestal
P03G370V01404 | Hidráulica
P03G370V01608 | Xestión ambiental
P03G370V01604 | Hidroloxía forestal


Curso 2018-2019: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confimar

2º CUADRIMESTRE:

Por confimar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)


Breve CV


Xana Álvarez Bermúdez (Cambados, 1986) é Enxeñeira Técnica Forestal (Pontevedra, 2009), Graduada en Enxeñería Forestal (Pontevedra, 2014) pola Universidade de Vigo; Máster en Tecnoloxía Ambiental (Vigo, 2011). Presentará a súa Tese Doutoral sobre a Eutrofización do encoro de Caldas de Reis (2015) con mención internacional. Realiza estancias de investigación no CIFAP - Departamento de Ciências Florestais e Arquitectura Paisagista na Universidade de Trás-móntesvos- e Alto Douro (2015). Publicou máis de 5 artigos científicos, participado en máis de 5 congresos internacionais así como en máis de 20 proxectos de investigación. Directora Técnica da spin- off da Universidade de Vigo ( GEODEM, S. L.) coa dirección de máis de 20 proxectos con administracións públicas e empresas privadas.