Bartolomé Mier

Profesor/a asociado/a

Área de Enxeñaría Agroforestal
Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Forestal
Despacho 11
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 958
jbartolome@uvigo.es

Breve CV

Javier Bartolomeu Mier (Madrid, 1968) é Enxeñeiro de Montes pola Universidade Politécnica de Madrid (Madrid, 1996); Máster en Dirección e Administración de Empresas – MBA EXECUTIVE ( EAE BUSINESS SCHOOL, 2015); Suficiencia investigadora (Vigo, 2011). Profesor asociado na Universidade de Vigo desde o ano 2003. Desde o ano 1997 vén desenvolvendo a súa actividade profesional en Industrias do Sector da Madeira e en Empresas de Servizos de Consultoría de Medio Ambiente, Calidade e Prevención de Riscos Laborais. Dirixiu 8 proxectos fin de carreira, publicado 1 libro.

Investigación